Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Bu politikaların aynı sürmesi hâlinde enflasyonla da fiyat artışlarıylada Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi’yle de başa çıkmak mümkün olmayacaktır. Değerlimilletvekilleri, bilindiği üzere millî piyango lisansı 2017’de kırk dokuzyıllığına devlete kaynak yaratılması açısından Türkiye Varlık Fonunadevredilmişti. Fonun tüm varlıkları devlete ait şirket, banka, gayrimenkul vesermayeden oluşmasına rağmen kamu kuruluşu statüsünde değil; özel hukukhükümlerine tabi olan Varlık Fonunun denetimi de Sayıştay tarafından değil,bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştiriliyor. 1 Ağustos 2020 tarihiitibarıyla da özel hukuk hükümlerine dayanarak, Türkiye Varlık Fonununonayıyla, şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri on yılsüreyle yerine getirmek üzere, hasılat paylaşımı modeliyle Sisal mostbet güncel giriş OrtakGrubu yetkilendirilmiştir. Devlete bağlıyken yüzde 18 KDV alınan MillîPiyangonun Sisal casinomhub güncel giriş 2024 Ortaklığına kiralanmasıyla KDV oranı da sıfırlanmıştır.Sözleşme gereğince, Millî Piyango İdaresi dışarıdan izleme ve denetlemefaaliyetlerini yürütecekti. Burada, kaybedenvatandaş olmakta, yandaşa kıyak çekilmektedir. İYİPARTİ GRUBU ADINA ZEKİ HAKAN SIDALI (Mersin) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; üretim ve ekonomide plansızlığın son kurbanı pamuk üzerinekonuşuyoruz. Dünyanın en kaliteli pamuk türlerinin yetiştiği bir coğrafyadayaşayıp buna rağmen pamuğu tarlada bırakıyorsak burada ciddi bir idare sorunuvar.

Değerliarkadaşlar, üretim faaliyetlerinin aksamaya uğradığı, tedarik zincirininbozulduğu, ciddi bir şekilde, Türkiye’de ve dünyada özellikle pandemiyleberaber yaşanan sıkıntıların yoğun olduğu dönemlerde biz çiftçilerimizi hepdesteklemeye devam ettik. Bakanlığımızca uygulanan politikaların sonucunda,birim alanda elde edilen verimde 2002 yılına göre yüzde 47 artışla dekara 520kilograma çıkmış olup toplam pamuk üretim miktarımız artmıştır. Böyleliklepamukta tüm zamanların üretim rekoru kırılarak 2022 yılında 2,75 milyon tonaulaşılmıştır. Türkiye 2021 yılında 2,5 milyar dolarlık pamuk ithal etmiştir; budoğrudur ama aynı dönemde hazır giyim ihracatı 20,3 milyar dolar, tekstil veham madde ihracatı 12,9 milyar dolar. Yani 2,5 milyar dolarlık ithalatyapmışız, 33 milyar dolarlık ihracat yapmışız; işlemişiz, katma değerini Türkiye’debırakmışız. Pamuk üreticilerimize ödenen mazot ve gübre desteği 2021 yılındadekara 76 TL’yken 2022 yılında 3,6 kat artarak dekara 271 liraya çıkarılmıştır.Ayrıca, kütlü pamuk üreticilerimize tona 1,1 TL fark ödemesi desteğiödenmektedir. Gübre desteğine ilave olarak da dekara 20 TL organik gübredesteği verilmektedir. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geçici 3’üncümaddesinin birinci fıkrasında yer alan “2.500” ibaresinin “5.500” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 45’inci maddesiyle değiştirilen ikincifıkrada yer alan “ve” ibaresinin “ve/veya” olarak değiştirilmesini arz veteklif ederiz.

  • Arkadaşlar,taşeronda işçi çalıştırmak ve bunları da kamuda kadroya almamak bir modernkölelik anlayışını kabullenmektir.
  • Dünyanın en kaliteli pamuk türlerinin yetiştiği bir coğrafyadayaşayıp buna rağmen pamuğu tarlada bırakıyorsak burada ciddi bir idare sorunuvar.

İktidarınbaskı, zulüm ve yoksullaştıran, savaşı dayatan siyasetsizliğinden en çoketkilenen kesimdir gençler. En çok yok sayılan, aynı zamanda, tarih boyuncazorba iktidarların en çok korktuğu kesimdir yine gençler. 2022 Türkiyesindegençlerin büyük bir çoğunluğunu ülkeyi terk etme noktasına getiren çoklu krizhâli gençlerin sadece gelecek hayallerini bitirmekle kalmıyor, gündelikyaşamlarını da yaşanmaz bir hâle getiriyor. Genç nüfusu yüksek bir ülke olmaklaövünülürken gençlere nasıl bir yaşam sunulduğu, nasıl bir gelecek bırakıldığıgöz ardı ediliyor. “Gençlik gelecektir.” diyoruz ama iktidarın, eğitimsisteminden ekonomiye özgür olan, düşünce üretebilen bir gençlikten ziyadekendi güdümünde bir gençlik yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Gençler kendiyaşam alanlarında söz sahibi olmak istiyor, özgür ve kaliteli bir yaşam talepediyor ama iktidar tarafından kuşatılan gençlik bugün Türkiye’de nefes alamazduruma gelmiştir ve çözümü yurt dışına kaçmakta bulmaktadır. Her yıl binlerce genç üniversitelerden mezun olupatanamamakla karşı karşıya kalmaktadır. Bütün bu sorunlar gençler için buülkenin rutini olmuş durumdadır. Bakın, çözümü çok basit sorunlar bile buiktidar tarafından göz ardı edilmektedir. Dün Genel Kurulda, burada üniversiteyemekhanelerindeki durumlar dile getirildi. Bu konuşmalar sonrası birçoküniversite genci bizlere ulaşarak yemekhanelerde yaşadıkları bir diğer önemlisorunu bizimle paylaştılar. Bu gençlerimiz çölyak hastası gençlerimizdi,beslenemediklerini söylediler.

Ayrıca, ekranları başında bizleri izleyen azizmilletimize saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. YILMAZTUNÇ (Bartın) – Değerli milletvekilleri, bugün, artık, dünyada, ne diyeceğimerak edilen, ara bulucu rolüyle mazlumlara umut olan bir Türkiye var. Bugün,hava yolunu halkın yolu yapan, ülkemizin dört bir yanını hızlı tren ağlarıyla,bölünmüş yollarla ören bir Türkiye var. Bugün, dev şehir hastaneleriyle, sosyaldevlet anlayışıyla milletinin her bir ferdini gözeten bir Türkiye var. Bugün,sayısız reformlarla demokrasi çıtasının yükseldiği, vatandaşlarımızın hak veözgürlüklerinin genişlediği, vesayetçi, darbeci anlayışın tasfiye edildiğigüçlü bir Türkiye var. Şimdi, cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla birlikte,kazanımlarımızın üzerine, 85 milyonun tamamının hayalini gerçeğe dönüştürmekiçin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla asırlık hamleler yaparak geleceğimizi hepbirlikte inşa etmek istiyoruz. Bugün3 Kasım, tam yirmi yıl önce aziz milletimiz iradesini koydu ve “Artık bugündensonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyen bir liderin ve kutludavanın başlangıç günü.

ABDULLAHDOĞRU (Devamla) – Biz çiftçilerimizi ürettiği üründen dolayı zararettirmeyeceğiz ve inşallah, göreceksiniz primle ilgili eğer yapılması gerekenbir şey varsa bu da yapılacaktır. BAŞKAN– Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi Grubu adınaSayın Tulay Hatımoğulları Oruç. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Zaten çoğunluktayız muhalefet grubu olarak. MUSTAFACANBEY (Balıkesir) – Bütün meslek eğitimleriyle ilgili çalışma var. SağlıkBakanlığı 6 Ekimde yayınlamış olduğu yönetmelikle serbest çalışan hekimlerinözel hastanelerde ve tıp merkezlerinde hastalarını yatırıp ameliyatlarınıyapmalarını yasaklamıştır.

Yarın4 Kasım, 4 Kasım darbesinin yıl dönümü aradan altı yıl geçti ve 7’nci yılageçeceğiz. 4 Kasım 2016’da bu ülkede sivil bir darbe yaşandı, siyasette büyükbir darbe oldu. 15 milletvekilimiz hakkında eş zamanlı operasyonlarla gözaltıkararı verildi, özel uçaklar kiralandı, helikopterler kiralandı, içinde EşGenel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 15arkadaşımız gözaltına alındı. O günden bugüne bir kısım milletvekillerimiz şuanda özgür ise de hâlâ aralarında Eş Genel Başkanlarımızın da olduğu 6arkadaşımız cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de o dönemGrup Başkan Vekili olan arkadaşımız İdris Baluken. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Saygıdeğer milletvekilleri, yıllardır kadrobekleyen 1 milyona yakın taşeron işçinin aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyonkişinin kadroya geçme, ücretlerinde iyileştirme yapılması ve tayin hakkı gibihaklı taleplerini de daha fazla görmezden gelemezsiniz. Milyonlarcavatandaşımızı ilgilendiren mevcut taşeron düzenlemesi Meclise getirilmeden,işçi temsilcileriyle görüşülmeden, sendikalarla müzakere edilmeden, kamuoyunahiçbir bilgi verilmeden bir gecede kanun hükmünde kararnameyle geçirilmiştir.İktidar, kamu personel rejimine keyfî bir şekilde müdahale etmektedir. İYİParti olarak, kamu personel rejiminin keyfî uygulamalardan uzak ve bütüncül biranlayışla ele alınması gerektiğini iktidar yetkililerine tekraren hatırlatmakisteriz.

Sektörpaydaşlarından aldığım bilgiler ışığında, iç hat yolcu salonu ve dış hatlarterminalinin yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramadığını, bagaj bantlarının,kontuar sayısının da yetmediğini görüyoruz. Konuyla ilgili olarak hem Trabzonluhemşehrilerimiz hem de şehrimize gelen iç hat ve dış hat yolcularımızın birçokşikâyetleri var. Çiftçiperişan, esnaf perişan, emekli perişan, asgari ücretli perişan, her kesimdenher insan perişan. Milletin, sizin iktidarınızın başarısızlıklarına,aymazlıklarına dayanacak gücü kalmadı. Gelin, milleti daha fazla perişanetmeyin, tadında bırakın, milletin önüne sandığı getirin. Biz,bu kez de rant için değil, halk için halkın istediği kararın alınmasınıistiyoruz. Bunun sürüncemede bırakılmasına gönlümüz razı değil, Ulaştırma veAltyapı Bakanının ivedilikle “Adana Havalimanı her hâlükârda açık kalacaktır.”açıklamasını bekliyoruz. Önergeyikabul edenler… Etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. BAŞKAN– Evet, önergeyi oylarınıza sunacağım ama öncesinde bir karar yeter sayısıtalebi var. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sayın Başkanım, karar yeter sayısı istiyoruz.

Yani ülkemizde olduğu gibi Gaziantep’te de asılsorunlar görmezden geliniyor. HACIAHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Sayın Başkanım, bir dakikamı istiyorum. İSMAİLKONCUK (Devamla) – Benzeri tedbirleri aslında hem ücretli öğretmenlerimiz içinhem usta öğreticilerimiz için alabiliriz ama almıyorsunuz, duymazdangeliyorsunuz ve asgari ücretin altında çalıştırılan, sömürülen bir insanmanzarası karşınıza çıkıyor. Bunlar bir yıl, iki yıl çalışmıyor; yirmi, yirmibeş, otuz yıldır belki de usta öğreticilik ya da ücretli öğretmenlik yapaninsanlar var. Bunların problemlerini görmezden gelemezsiniz, “Görmeyelim,duymayalım.” diyemezsiniz. BAŞKAN– Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adınaSayın Yıldırım Kaya. BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı Birleşimininİkinci Oturumunu açıyorum.

Teklifle milyonlarca insanımızı ilgilendiren çokönemli düzenlemeler yaptık. Tabii, 53 maddede çok sayıda düzenleme var ancakvakit nedeniyle öne çıkan bazı hususları da tekrar hatırlamakta fayda olduğunudüşünüyorum. YILMAZTUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Genel Kurulusaygılarımla selamlıyorum. Geçicimadde 3 üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup işleme alacağım. Vatandaş,çalınan hayallerini, çalınan geleceğini, çalınan işlerini çalınan paralarını veçalınan özgürlüklerini hepsini sandık iradesiyle sizden söke söke geri alacak.Ama az kaldı, merak etmeyin, geri alacağız halktan alınanı. Saray egemenliğiniyüz yıl önce nasıl yıkıp halkın iktidarını kurduysak cumhuriyetimizin 100’üncüyılında da halka ait olanı saraydan alıp halka vereceğiz. Değerlimilletvekilleri, ey AKP’li milletvekili arkadaşlarımız, sizin haberiniz yokbelki ama çocuklar aç şekilde okula gidiyor. Çocuklarımız aç, çocuklarımız iyibeslenemiyor ve maalesef kurduğunuz bu neoliberal sistemde önce babaları işsizbıraktınız, sonra çocukları da aç. Çaresizlikten ve ödeyemediği borçlardandolayı insanlar intihar ediyor. Şimdi,söz konusu önergeyi okutup Komisyona soracağım, Komisyon önergeye saltçoğunlukla, 16 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşmeaçacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemdenkaldıracağım. Söz konusu önerge bu mahiyette olmamakla birlikte,siyasi parti gruplarından bir itirazın bulunmaması nedeniyle, emsal teşkiletmemek üzere önergeyi işleme alıyorum.